Newyddion Cwmni

 • Sut mae system osmosis gwrthdro yn gweithio?

  Sut mae system osmosis gwrthdro yn gweithio?

  Mae system osmosis gwrthdro yn tynnu gwaddod a chlorin o ddŵr gyda rhag-hidlydd cyn iddo orfodi dŵr trwy bilen lled-hydraidd i dynnu solidau toddedig.Ar ôl i ddŵr adael y bilen RO, mae'n mynd trwy hidlydd post i sgleinio'r dŵr yfed cyn i...
  Darllen mwy
 • Beth yw system RO?

  Beth yw system RO?

  Mae'r system RO mewn purifier dŵr fel arfer yn cynnwys nifer o gydrannau allweddol: 1. Rhag-Hidlo: Dyma'r cam cyntaf o hidlo yn y system RO.Mae'n tynnu gronynnau mawr fel tywod, silt a gwaddod o'r dŵr.2. Hidlydd Carbon: Yna mae'r dŵr yn mynd heibio i'r ...
  Darllen mwy
 • Dŵr yw un o’r adnoddau mwyaf hanfodol i fodau dynol……

  Dŵr yw un o’r adnoddau mwyaf hanfodol i fodau dynol……

  Dŵr yw un o'r adnoddau mwyaf hanfodol i bobl, ac mae mynediad at ddŵr yfed glân a diogel yn anghenraid sylfaenol.Er bod gweithfeydd trin dŵr dinesig yn gwneud gwaith ardderchog o dynnu llygryddion a halogion o'r cyflenwad dŵr, efallai na fydd y mesurau hyn yn ddigonol mewn rhai ardaloedd....
  Darllen mwy
 • Sut i osod pwmp atgyfnerthu

  Gall gosod pwmp atgyfnerthu mewn purifier dŵr fod yn broses syml os caiff ei wneud yn gywir.Dyma sut i wneud hyn: 1. Casglu'r Offer Angenrheidiol Cyn i chi ddechrau'r broses osod, sicrhewch fod gennych yr holl offer angenrheidiol.Bydd angen wrench (addasadwy), tâp Teflon, torrwr tiwbiau arnoch chi, ...
  Darllen mwy